Klagomålshantering

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i Kista International Preschool. Inget är så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter och klagomål bidrar till att utveckla verksamheten. Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

Pedagoger
Du ska första hand vända dig till pedagogerna i samtal, email eller telefonsamtal.

Rektor
Nästa steg vänder ni er till rektor genom att boka ett möte via mail rektor@sipkista.se

Skolchef
Nästa steg är att vända sig till skolchefen. Det gör ni via mail rektor@piongrand.se

Huvudman
Nästa steg är att vända sig till huvudmannen. Det gör ni via mail huvudman@tivoliforskolor.se

Utbildningsförvaltningen
Sista steget är att kontakta utbildningsförvaltningen.
Telefonnummer: 08-508 330 00